Екстрасенсорика: Звичне і надзвичайне, де проходить межа?

Людина сприймає зовнішній світ за допомогою
органів чуттів або приходить до висновків за логічними висновками (наприклад:
двічі два – чотири). Іноді ж інформація про щось виникає в голові одна по собі,
без використання органів чуття
  та логіки.
Це явище і називається «екстрасенсорика» (надчуттєвість), а людину, яка володіє
такими здібностями, називають «екстрасенс». У таких людей розуміння чогось з’являється
різними методами: іноді це бачення, ясновидіння, звуки, кричи, які
такжеі про щось (як це було у Ванги), іноді – відчуття, запахи, а довольно часто
це знання: людина знає, що це так. У поняття екстрасенсорика включають здатність
не тільки сприймати, але й впливати на живі або неживі об’єкти, майбутні події
тощо. У широкому розумінні до екстрасенсорики відносять біоенергетику,
цілительство, волшебникію, біотерапію, телепатію.

Екстрасенсорні здібності тою чи іншою мірою
притаманні всім живим істотам від народження. Людина – не виняток. Всі діти –
екстрасенси, так кажуть вчені. Але ніхто не розвиває в дітей ці уміння, зате підсилюють
інші: розумові, логічні. Коли їх стає більше, пригнічуються надчуттєві. Виходить,
ми усі трохи екстрасенси, принаймні наші здібності сплять, але якщо їх
розбудити…
Галина Крамер каже, що уся інформація до неї надходить від Неба.